Przetarg IR.271.9.2014 (Przebudowa odcinka ul. Staropolskiej w Kończycach Małych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 20 2014 08:49:27

Dnia 20.08.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa odcinka ul. Staropolskiej w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2014 r. pod nr 178439 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=178439&rok=2014-08-20 - OGŁOSZENIE (PDF).