Aukcja na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz 004
Dodane przez admin_ug dnia Sierpień 28 2014 12:41:30

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza  sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego
marki Jelcz 004 w trybie aukcji

 1. Termin i miejsce aukcji: 23 września 2014r godz. 10:00 Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Księdza Antoniego Janusza 6, pokój Nr 38

 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: OSP Kaczyce ul. Harcerska 15, 17, 18 września 2014 r. w godz. 13:00-14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod. nr 510149700, 500099477

 3. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży:
  Samochód specjalny: pożarniczy Jelcz 004
  Pojemność: 11 100 cm,
  rok produkcji: 1982,
  ...


Rozszerzona zawartość newsa

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Wójt Gminy Zebrzydowice
ogłasza  sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego
marki Jelcz 004 w
trybie aukcji

 1. Termin i miejsce aukcji: 23 września 2014r godz. 10:00 Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Księdza Antoniego Janusza 6, pokój Nr 38

 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży: OSP Kaczyce ul. Harcerska 15, 17, 18 września 2014 r. w godz. 13:00-14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod. nr 510149700, 500099477

 3. Oznaczenie przedmiotu sprzedaży:
  Samochód specjalny: pożarniczy Jelcz 004
  Pojemność: 11 100 cm,
  rok produkcji: 1982,
  L miejsc: 4,
  L osi: 2
  Nr podwozia: 03577 ,
  Data pierwszej rejestracji:27.12.1982r.
  wskazanie drogomierza: 006424,
  Okres eksploatacji pojazdu: 264 miesięcy,
  Kolor powłoki czerwony: 1 warstwowy
  Wyposażenie: wspomaganie układu kierowniczego, hamulec silnikowy, obrotomierz, tachograf, nie posiada wyposażenia ratowniczego, Opony STOMIL OLSZTYN - 11,00 R20 - Zużycie 10%
  Stan techniczny: poprawny w stopniu dostatecznym zgodny z normatywami i standardami technicznymi dla okresu, w którym wyprodukowano pojazd, silnik wymieniony w 2012 na po naprawie głównej (przejechał ok. 500 km)
  Usterki: poszycie i oblachowanie kabiny kierowcy zużyte i skorodowane , zawiasy drzwiowe z nadmiernie powiększonymi luzami, zamki drzwiowe zużyte, poszycie dachowe pogięte i zdeformowane, profile kształtowe kratownicy zabudowy skorodowane, spoiny połączenia popękane, rozległe pod powłokowe ogniska korozji, zbiornik cieczy skorodowany wewnętrznie-powierzchniowo.

 4. Wadium: warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wys. 10 % ceny wywoławczej tj 2000 zł. przelewem na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice Nr 85 847000012001003042830011 w BS Jastrzębie Zdr. najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem aukcji.
  Wadium wnosi się w polskich złotych. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia przedmiotu przetargu. Wadium pozostałych osób które nie wygrały przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu aukcji, jednak nie później niż 7 dni od dnia zamknięcia aukcji.

 5. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest: wniesienie wadium oraz stawienie się w terminie i miejscu przetargu wraz z dowodem tożsamości i dowodem wniesienia wadium.

 6. Cena wywoławcza: 20 000 zł brutto (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

 7. Zwycięzcą przetargu jest osoba lub firma, której postąpienie po trzykrotnym wywołaniu było najwyższe.

 8. Nabywca jest zobowiązany do zapłacenia ceny nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra aukcję, zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna - sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca przedmiotu przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 10. Gminie Zebrzydowice przysługuje prawo odwołania aukcji.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

ZAŁĄCZNIKI: