Przetarg IR.271.10.2014 (Przebudowa drogi dojazdowej do pól ... ul. Zagrodowej w K.M.)
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 04 2014 11:14:32

Dnia 04.09.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól - droga boczna od ul. Zagrodowej w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2014 r. pod nr 188931 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=188931&rok=2014-09-04 - OGŁOSZENIE (PDF).