IR- P 09/2014 (Remont kotłowni w OSP w Zebrzydowicach)
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 11 2014 14:46:16

Zebrzydowice, dnia  11.09.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 09/2014

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

   Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Remont kotłowni w OSP w Zebrzydowicach.

Zakres prac do wykonania obejmuje:
- wymianę kotła gazowego
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i AKPiA
- ogólnobudowlane roboty towarzyszące
Szczegółowy zakres prac ujęto w przedmiarze robót.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 11.09.2014 r.

IR- postępowanie o zamówienie 09/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Remont kotłowni w OSP w Zebrzydowicach.

Zakres prac do wykonania obejmuje:
- wymianę kotła gazowego
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i AKPiA
- ogólnobudowlane roboty towarzyszące
Szczegółowy zakres prac ujęto w przedmiarze robót.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
45.331 100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45.216 121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej
45.310 000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy - do 15.11.2014 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Kierownik Referatu mgr inż. Ewa Suchecka - tel. 32/ 4755106 , pokój nr 40

Termin składania ofert - do dnia 19.09.2014 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: