IR- P 10/2014 (Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych)
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 22 2014 12:07:18

Zebrzydowice, dnia 22.09.2014r.

IR- postępowanie o zamówienie 10/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice

Zakres prac obejmuje wykonanie odcinkowych odtworzeń odwodnienia przy drogach gminnych t.j.:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 22.09.2014r.

IR- postępowanie o zamówienie 10/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice

Zakres prac obejmuje wykonanie odcinkowych odtworzeń odwodnienia przy drogach gminnych t.j.:
zad. 1. ul. Miodowa, Świtezianki, Staropolska, Bławatkowa oraz w sąsiedztwie boiska w Kończycach Małych: z rowem otwartym
zad. 2. ul. Podleśna i Dworkowa w Kaczycach: z  rowem otwartym
zad. 3. ul. Pocztowa w Kaczycach: ze ścięciem skarpy pobocza
zad. 3. ul. Akacjowa w Zebrzydowicach: z ciekiem betonowym
zad. 4. ul. Przedwiośnie i Jutrzenki w Zebrzydowicach: z rowem otwartym i przepustem
zad. 5. ul. Polna w Marklowicach Górnych: ze ścinką pobocza oraz odtworzeniem mijanki
zad. 6. ul. Średnicowa w Kaczycach: z odtworzeniem odwodnienia liniowego
zad. 7. ul. Źródlana w Kończycach Małych: z odtworzeniem odwodnienia liniowego.

Zakres zadania obejmuje odtworzenie odcinkowo przydrożnych rowów otwartych, ścinkę zawyżonych poboczy, wymiana niedrożnych przepustów, odtworzenie umocnienia betonowymi płytami ażurowymi, odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni.
Szczegółowy zakres poszczególnych zadań ujęto w przedmiarach robót.

Wspólny słownik zamówień / CPV/:
45230000 - 8 - Roboty w zakresie odwodnienia korpusu drogowego
45233140 - 1 - Roboty drogowe

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.
Termin wykonania zadania - do dnia 10.11.2014 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela  Inspektor mgr inż. Marian Botorek  tel. 32 / 4755131

Termin składania ofert - do dnia  30.09.2014 r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  30.09.2014 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: