IR- P 11/2014 (W zdrowym ciele zdrowy duch – zagospodarowanie terenu)
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 23 2014 08:28:51

Zebrzydowice, dnia 23.10.2014 r.

IR-P11/2014

OGŁOSZENIE

      o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury rekreacyjnej w Kaczycach przy ul. Ludowej 10, w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A Janusza 21, w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej 10"

W dniu 23.10.2014 r. udzielono zamówienia na w/w zakres robót firmie:
 Zakład Produkcyjno - Usługowy ROMEX Sp. z o.o.
Bydgoszcz ul. Hetmańska 38

Wartość umowy - 30.949,26 zł w tym podatek VAT w wysokości 5.787,26 zł
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA