Przetarg IR.271.14.2014 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 03 2014 10:39:05

Dnia 3.11.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3.11.2014 r. pod nr 230075 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=230075&rok=2014-11-03 - OGŁOSZENIE (PDF).