Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2015
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 25 2014 08:38:10

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych powiatu cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2015 roku (Uchwała Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 986/ZP/IV/14).
Zainteresowane udziałem w Konkursach podmioty mogą składać oferty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (kancelaria) lub nadsyłać pocztą do dnia 12 grudnia 2014 roku, do godziny 15:00.
W tegorocznej edycji Konkursów na zadania realizowane od 20.01.2015 do 31.12.2015 obowiązuje wyłącznie jeden termin składania wniosków.

Wszelkie niezbędne informacje o Konkursach jak również druk oferty realizacji zadania dostępne są pod adresem: www.powiat.cieszyn.pl