Postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowej dla remontu ulicy Spacerowej w K.M.
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 16 2009 14:09:08

Zebrzydowice, dnia 15.09.2009 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że na wniosek P. Remigiusza Machej przedstawiciela FHU "TREXAR" inż. Mirosław Kiwerc ul. Gwarków 28B/4, 44-245 Żory - działającego w imieniu Gminy Zebrzydowice prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Remont ulicy Spacerowej w Kończycach Małych".


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 15.09.2009 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że na wniosek P. Remigiusza Machej przedstawiciela FHU "TREXAR" inż. Mirosław Kiwerc ul. Gwarków 28B/4, 44-245 Żory - działającego w imieniu Gminy Zebrzydowice prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Remont ulicy Spacerowej w Kończycach Małych".

W sprawie wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wystąpiono do Starosty Cieszyńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Z aktami sprawy można się zapoznać, składać uwagi i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice p. 51, w godzinach pracy Urzędu lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta