Sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Kaczycach i Zebrzydowicach
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 18 2009 19:17:44

Zebrzydowice, 18 września 2009 r.

PR.72241-2,3/08/09

OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr 0151-V/39/102 z dnia 15 września 2009r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży dwóch niżej wyszczególnionych niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Kaczycach i Zebrzydowicach, będących własnością Gminy Zebrzydowice, a mianowicie:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 18 września 2009 r.

PR.72241-2,3/08/09

OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr 0151-V/39/102 z dnia 15 września 2009r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży dwóch niżej wyszczególnionych niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Kaczycach i Zebrzydowicach, będących własnością Gminy Zebrzydowice, a mianowicie:

  1. Nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej: 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie: 0006-Otrębów, oznaczonej geodezyjnie jako dwie działki nr: 50/2 i 47/6 o łącznej pow. 0,40.64 ha, rodzaj użytku: "RIIIb, dr, PsIV i Lz", a opisanej w księdze wieczystej KW Nr 17320 Sądu Rejonowego w Cieszynie:
  2. Nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej: 240312_2-Zebrzydowice, w obrębie: 0008-Zebrzydowice Górne, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr: 106/6dz o pow. 0,7074 ha, rodzaj użytku: "RIVa, ŁIV i Lz", a opisanej w księdze wieczystej KW Nr 13881 Sądu Rejonowego w Cieszynie:

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 23 października (piątek) 2009r. o godz. 12 00 , w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 20 października (wtorek) 2009r.; decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy notarialnej - traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA