IR- P 15/2014 (Utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 09 2014 13:23:23

Zebrzydowice, dnia  09.12.2014 r.

IR-postępowanie o zamówienie 15/2014

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

            Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Zebrzydowice


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 09.12.2014 r.

IR-postępowanie o zamówienie 15/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Zebrzydowice

Zakres usługi obejmuje utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu w 2015 r składającego się z:

 1. 16 kamer zlokalizowanych na terenie Gminy:
  a/ w Kończycach Małych:
  - wiaty autobusowe: „Skrzyżowanie” – 1 szt, „Szkoła” – 1 szt
  - w centrum przy zamku – 2 szt
  b/ w Zebrzydowicach:
  - DW 937 ul. Kochanowskiego / rondo / - 2 szt
  - wiaty autobusowe: „Szkoła” – 2 szt
  - parking przy UG – 2 szt
  - rejon „starej szkoły” – 1 szt
  - amfiteatr – 1 szt
  - kąpielisko „Młyńszczok” – 1 szt
  c/ w Kaczycach:
  - centrum przy Domu Ludowym – 1 szt
  - rejon szkoły podstawowej – 1 szt
  d/ w Marklowicach Górnych:
  - centrum w rejonie OSP – 1 szt

 2. stanowisk podglądu:
  a/ stacjonarskiego – 2 stanowiska zlokalizowane:
  - w budynku UG przy ul. Ks. A. Janusza 6
  - budynku Komisariatu Policji przy ul. Dworcowej
  b/ mobilnego – 1 stanowisko

 3. usług oraz dzierżaw wykazanych w specyfikacji technicznej ST4 w okresie 12 miesięcy 2015 roku

Ponadto zakres czynności obejmować będzie również obsługę zestawów fotowoltanicznych istniejącego oświetlenia wiat przystankowych w ilości 18 sztuk, zlokalizowanych przy drogach na terenie gminy wg n/w wykazu, polegająca na dokonywaniu przeglądów ich prawidłowego działania, wykonywaniu drobnych napraw oraz zgłaszaniu awarii.
Lp. Miejscowość Droga Nazwa przystanku
1. Zebrzydowice DW 937 Szkoła / kier. Jastrzębie Zdrój /
2. Zebrzydowice DW 937 Szkoła / kier.Cieszyn /
3. Zebrzydowice DW 937 Ośrodek Zdrowia / kier. Jastrzębie Zdrój /
4. Zebrzydowice DW 937 Ośrodek Zdrowia / kier. Cieszyn /
5. Kończyce Małe DW 937 Spółdzielnia / kier. Jastrzębie Zdrój /
6. Kończyce Małe DW 937 Spółdzielnia / kier. Cieszyn /
7. Kończyce Małe DW 937 Skrzyżowanie
8. Kończyce Małe DW 937 Karolinka / kier. Jastrzębie Zdrój /
9. Zebrzydowice DW 937 Kino / kier. Jastrzębie Zdrój /
10. Zebrzydowice DW 937 Kino / kier. Cieszyn /
11. Zebrzydowice DW 937 Skrzyżowanie Rondo / kier. Jastrzębie Zdrój /
12. Zebrzydowice DW 937 Skrzyżowanie Rondo / kier. Cieszyn /
13. Zebrzydowice DW 937 Słowicza / kier. Jastrzębie Zdrój /
14. Zebrzydowice DW 937 Słowicza / kier. Cieszyn /
15. Zebrzydowice DW 937 Poziomkowa / kier. Jastrzębie Zdrój /
16. Zebrzydowice DW 937 Poziomkowa / kier. Cieszyn /
17. Kaczyce DP Kaczyce I
18. Kaczyce DG Lipki

Wspólny słownik zamówień / CPV / :
50.34.00.00-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50.34.30.00-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy – mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131 , pokój nr 36

Termin składania ofert – do dnia 17.12.2014 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: