Sprzedaż nieruchomości w Kończycach Małych (10 działek bud. na osiedlu Karolinka)
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 18 2009 19:21:04

Zebrzydowice, 18 września 2009 r.

PR.72241-3/09

OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr 0151-V/39/99 z dnia 15 września 2009r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kończycach Małych tj. 10 działek budowlanych na osiedlu Karolinka, będących własnością Gminy Zebrzydowice, objętych księgą wieczystą KW Nr BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, a mianowicie:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 18 września 2009 r.

PR.72241-3/09

OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zarządzeniem Nr 0151-V/39/99 z dnia 15 września 2009r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonych w Kończycach Małych tj. 10 działek budowlanych na osiedlu Karolinka, będących własnością Gminy Zebrzydowice, objętych księgą wieczystą KW Nr BB1C/00070000/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie, a mianowicie:

  1. Działki nr: 1440/104 o pow. 0,11.85 ha, stanowiącej RIIIb:
  2. Działki nr: 1440/105 o pow. 0,12.30 ha, stanowiącej RIIIb:
  3. Działki nr: 1440/106 o pow. 0,12.90 ha, stanowiącej RIIIb:
  4. Działki nr: 1440/107 o pow. 0,07.09 ha, stanowiącej RIIIb:
  5. Działki nr: 1440/108 o pow. 0,07.44 ha, stanowiącej RIIIb:
  6. Działki nr: 1440/109 o pow. 0,07.03 ha, stanowiącej RIIIb:
  7. Działki nr: 1440/110 o pow. 0,07.42 ha, stanowiącej RIIIb:
  8. Działki nr: 1440/111 o pow. 0,07.29 ha, stanowiącej RIIIb:
  9. Działki nr: 1440/112 o pow. 0,07.45 ha, stanowiącej RIIIb:
  10. Działki nr: 1440/113 o pow. 0,07.43 ha, stanowiącej RIIIb:

Sposób zagospodarowania wszystkich w/w działek: wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Obciążenia i zobowiązania: wszystkie w/w działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 23 października (piątek) 2009r. o godz. 12 30 , w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 20 października (wtorek) 2009r.; decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku, kiedy osoba wyznaczona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy notarialnej - traci prawo do nabycia nieruchomości, a wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. (032) 47 55 123.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA