Protokół - oferta realizacji zadania publicznego
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 19 2014 11:59:45

Zebrzydowice, 19.12.2014

ORO-SPS.525.2.2014

PROTOKÓŁ
„Małe granty”

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) umożliwiające ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. "małe granty", do Urzędu Gminy Zebrzydowice wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach". Ofertę złożyła Fundacja LUCE z siedzibą pod adresem ul. Podwale 65, 40-300 Bielsko-Biała.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, 19.12.2014

ORO-SPS.525.2.2014

PROTOKÓŁ
„Małe granty”

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) umożliwiające ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. "małe granty", do Urzędu Gminy Zebrzydowice wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach". Ofertę złożyła Fundacja LUCE z siedzibą pod adresem ul. Podwale 65, 40-300 Bielsko-Biała.

Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. do 18 grudnia 2014 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku z tym, iż we wskazanym terminie do Urzędu Gminy Zebrzydowice nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie oferty, zgodnie z zapisami w/w Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA