Przetarg IR.271.16.2014 (Sporządzenie projektu MPZP)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 23 2014 09:33:03

Zebrzydowice 23.12.2014 r.

IR-271.16.2014

OGŁOSZENIE

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice stosownie do uchwały nr XXXVI/376/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice

Numer konta bankowego na które należy wpłacać wadium to : Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój  85 8470 0001 2001 0030 4283 0011.
Jednocześnie informujemy, że wadia wpłacone na konto podane w SWIZ t.j. Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 będą przez nas  przelane na konto bankowe - Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój  85 8470 0001 2001 0030 4283 0011

W związku ze zmianą konta bankowego ustalono  nowy termin składania ofert – 30.12.2014 r. godz. 9.45

Pozostałe zapisy SWiZ pozostają bez zmian.

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice 23.12.2014 r.

IR-271.16.2014

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice stosownie do uchwały nr XXXVI/376/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice

Numer konta bankowego na które należy wpłacać wadium to : Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój  85 8470 0001 2001 0030 4283 0011.
Jednocześnie informujemy, że wadia wpłacone na konto podane w SWIZ t.j. Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 40 8470 0001 2003 0027 8496 0004 będą przez nas  przelane na konto bankowe - Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój  85 8470 0001 2001 0030 4283 0011

W związku ze zmianą konta bankowego ustalono  nowy termin składania ofert – 30.12.2014 r. godz. 9.45

Pozostałe zapisy SWiZ pozostają bez zmian.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Dnia 23.12.2014 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice stosownie do uchwały nr XXXVI/376/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2014 r. pod nr 263311 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=263311&rok=2014-12-23 - OGŁOSZENIE (PDF) .