IR- P 16/2014 (Utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 29 2014 14:01:32

Zebrzydowice, dnia  29.12.2014 r.

IR-postępowanie o zamówienie 16/2014

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres usługi obejmuje utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu w 2015 roku, składającego się z:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 29.12.2014 r.

IR-postępowanie o zamówienie 16/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres usługi obejmuje utrzymanie i nadzór nad poprawnością działania systemu monitoringu w 2015 roku, składającego się z:

 1. 16 sztuk kamer zlokalizowanych na terenie gminy:
  a/ w Kończycach Małych:
  - wiaty autobusowe: "Skrzyżowanie" - 1 szt, "Szkoła" - 1 szt
  - centrum przy Zamku - 2 szt
  b/ w Zebrzydowicach:
  - DW 937 ul. Słowackiego / rondo / - 2 szt
  - wiaty autobusowe: "Szkoła" - 2 szt
  - parking przy Urzędzie Gminy - 2 szt
  - rejon "starej szkoły" - 1 szt
  - amfiteatr - 1 szt
  - kąpielisko "Młyńszczok" - 1 szt
  c/ w Kaczycach:
  - centrum przy Domu Ludowym - 1 szt
  rejon szkoły podstawowej - 1 szt
  d/ w Marklowicach Górnych:
  - centrum w rejonie OSP - 1 szt

 2. Stanowisk podglądu:
  a/ stacjonarskiego - 2 stanowiska zlokalizowane : w budynku Urzędu Gminy przy ul. Ks. A. Janusza 6 oraz w budynku Komisariatu Policji przy ul. Dworcowej
  b/ mobilnego - 1 stanowisko

 3. Usług oraz dzierżaw wykazanych w specyfikacji technicznej ST-4 w okresie 12 miesięcy 2015 roku.

Do oferty należy dołączyć wypełnioną tabelę określającą wartość poszczególnych elementów usługi.

CPV :
50.34.00.00-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
50.34.30.00-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - 2015 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela pracownik Urzędu Gminy - mgr inż. Marian Botorek tel. 32/ 4755131, pokój nr 36

Termin składania ofert - do dnia 07.01.2015 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: