Przetarg IR.271.16.2014 (Sporządzenie projektu MPZP)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 30 2014 13:40:12

Zebrzydowice, dnia  30.12.2014  r.

IR.271.16.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice stosownie do Uchwały nr XXXVI/376/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27.06.2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

  Pracownia Urbanistyczna w Rybniku  Sp. z o.o.
Rybnik ul. Wodzisławska 30

Cena oferty - 179.580,00 zł w tym podatek VAT w wysokości  33.580,00 zł

Kryterium oceny ofert :
cena - 98 %
okres rękojmi - 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  30.12.2014  r.

IR.271.16.2014

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice stosownie do Uchwały nr XXXVI/376/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27.06.2014 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

  Pracownia Urbanistyczna w Rybniku  Sp. z o.o.
Rybnik ul. Wodzisławska 30

Cena oferty - 179.580,00 zł w tym podatek VAT w wysokości  33.580,00 zł

Kryterium oceny ofert :
cena - 98 %
okres rękojmi - 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o.
Rybnik ul. Wodzisławska 30 - przyznana punktacja - 100 pkt
 

 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA