IR-P14/2014 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 30 2014 15:16:37

Zebrzydowice, dnia  30.12.2014  r.

IR - P 14/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"  wybrano ofertę firmy :

 TOM-ELEKTRO  Zakład Usług Elektrycznych  Antoni Tomala
Jastrzębie Zdrój  ul. Libowiec 20

Cena oferty wynosi  76.200,00 zł  w tym podatek VAT w wysokości   14.248,78  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  30.12.2014  r.

IR - P 14/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice"  wybrano ofertę firmy :

 TOM-ELEKTRO  Zakład Usług Elektrycznych  Antoni Tomala
Jastrzębie Zdrój  ul. Libowiec 20

Cena oferty wynosi  76.200,00 zł  w tym podatek VAT w wysokości   14.248,78  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. OBI COMPLEX Rafał Zgoda
Żory ul. Wysoka 5 - oferta została odrzucona, ponieważ na wezwanie Zamawiającego nie dostarczono oryginału instrukcji współpracy ruchowej ws wykonywania robót utrzymaniowych na sieciach oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na liniach energetycznych na terenie Gminy Zebrzydowice.
 
Oferta nr 2. TOM-ELEKTRO Zakład Usług Elektrycznych Antoni Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20 - przyznana punktacja - 100 pkt

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA