Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji ...
Dodane przez admin_ug3 dnia Styczeń 28 2015 14:05:44

Zebrzydowice, dnia 27.01.2015 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XXXIX/407/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 października 2014r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu. Reprezentantów można zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 6 lutego 2015 r.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Formularz zgłoszeniowy.doc - POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy.pdf - POBIERZ