Ogłoszenie dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Dodane przez admin_ug3 dnia Styczeń 30 2015 07:59:22

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

1. Przedmiot konsultacji :

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.17.5.15 z dnia 27 stycznia 2015 r. Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok. 2015.


Rozszerzona zawartość newsa

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

1. Przedmiot konsultacji :

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.17.5.15 z dnia 27 stycznia 2015 r. Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok. 2015.

2. Termin konsultacji :

Dzień 30 stycznia 2015 r. wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 20 luty 2015 r. jako dzień jej zakończenia.

3. Forma konsultacji :

Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6, pok. Nr 51 lub na adres elektroniczny ug@zebrzydowice.pl

4.Stanowisko merytoryczne :

Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pok. 50, tel. 324755123 oraz Jadwiga Gabzdyl, pok. 51, tel. 324755122.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA