Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2015 roku - SPORT-Kaczyce
Dodane przez admin_ug3 dnia Luty 19 2015 08:55:32

Zarządzenie SG.0050.31.9.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  18.02.2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie SG.0050.31.9.2015
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  18.02.2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wybierając ofertę złożoną przez Górniczy Klub Sportowy "Morcinek" Kaczyce, na realizację w okresie od 23 lutego 2015 roku do 30 listopada 2015 roku zadania publicznego pod nazwą "szkolenie dzieci i młodzież z rocznika 2000 (i młodsi) z gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Kaczyc" z przeznaczeniem kwoty 3.000 (trzy tysiące) złotych na dofinansowanie realizacji zadania.
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA