Przetarg IR.271.3.2015 (Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 18 2015 12:52:46

Dnia 18.05.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2015 r. pod nr 70827 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70827&rok=2015-05-18 - OGŁOSZENIE (PDF).