Międzynarodowy Dzień Mediacji (15.10.2009 r. )
Dodane przez admin_ug dnia Październik 13 2009 13:47:35

W dniu 15 października 2009 obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska

Święto to służy przede wszystkim pogłębianiu społecznej świadomości w kwestii pokojowych metod rozwiązywania konfliktów: mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp. Jest ono również okazją do uhonorowania działań, pracy i zaangażowania środowiska profesjonalistów, zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. W tym dniu zwraca się szczególną uwagę na wkład mediatorów w budowanie życia społecznego opartego na dialogu i porozumieniu, uświadamia opinii społecznej korzyści wynikających ze stosowania alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

Informacje dotyczące zagadnienia mediacji - prawnie umocowanej metody rozwiązywania sporów dostępne są m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz ośrodków mediacyjnych. Natomiast listy mediatorów sądowych w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych prowadzą i udostępniają prezesi właściwych miejscowo sądów okręgowych, informacje te dostępne są również na stronach internetowych tychże sądów.


Rozszerzona zawartość newsa

W dniu 15 października 2009 obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska

Święto to służy przede wszystkim pogłębianiu społecznej świadomości w kwestii pokojowych metod rozwiązywania konfliktów: mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp. Jest ono również okazją do uhonorowania działań, pracy i zaangażowania środowiska profesjonalistów, zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. W tym dniu zwraca się szczególną uwagę na wkład mediatorów w budowanie życia społecznego opartego na dialogu i porozumieniu, uświadamia opinii społecznej korzyści wynikających ze stosowania alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

Informacje dotyczące zagadnienia mediacji - prawnie umocowanej metody rozwiązywania sporów dostępne są m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz ośrodków mediacyjnych. Natomiast listy mediatorów sądowych w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych prowadzą i udostępniają prezesi właściwych miejscowo sądów okręgowych, informacje te dostępne są również na stronach internetowych tychże sądów.

Należy podkreślić, że proces mediacji należy do znacznie sprawniejszych i tańszych metody rozwiązywania sporów.

Odnośniki: