Wybory do Izby Rolniczej
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 26 2015 09:46:19

W dniu 31 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ( I piętro, pok. nr 32) odbędą się wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.
Wybory odbywać się będą w godz. od 800 do 1800.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkami izby są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Zgodnie z obwieszczeniem Komisji Okręgowej Nr 94 z dnia 15 maja 2015 r. w Gminie Zebrzydowice w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej kandyduje Pani Wenglorz Halina.

Zapraszamy do udziału w wyborach.