IR- P 08/2015 (Wykonanie prac malarskich na obiekcie szkoły podstawowej w Kaczycach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 10 2015 12:49:37

Zebrzydowice, dnia  10.06.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 08/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Wykonanie prac malarskich na obiekcie szkoły podstawowej w Kaczycach


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 10.06.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 08/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Wykonanie prac malarskich na obiekcie szkoły podstawowej w Kaczycach

Zakres robót obejmuje:
- malowanie elementów stalowych
- malowanie tynków

Szczegółowy zakres obejmuje przedmiar robót wg którego należy wycenić ofertę.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.44.21.00-8 Roboty malarskie

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji zadania - 01.07.2015 r do 10.08.2015 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor GK Kazimierz Herman - tel. 32/ 4755151, pokój nr 35

Termin składania ofert - do dnia 18.06.2015 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: