Przetarg IR.271.6.2015 (Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Botanicznej w Kończycach Małych)
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 31 2015 09:04:33

Zebrzydowice, dnia  31.07.2015  r.

IR.271.6.2015

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól - droga boczna od ul.Botanicznej w Kończycach Małych" wybranoofertę firmy:

 DROGRÓD Szymon Tetla
Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a
Cena oferty - 134.356,75 zł w tym podatek VAT w wysokości 25.123,74 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
Przyznana punktacja : 100,00 pkt

Kryterium oceny ofert :
- cena - waga 98 %
- termin płatności faktury - waga 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  31.07.2015  r.

IR.271.6.2015

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól - droga boczna od ul.Botanicznej w Kończycach Małych" wybranoofertę firmy:

 DROGRÓD Szymon Tetla
Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a
Cena oferty - 134.356,75 zł w tym podatek VAT w wysokości 25.123,74 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
Przyznana punktacja : 100,00 pkt

Kryterium oceny ofert :
- cena - waga 98 %
- termin płatności faktury - waga 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.
EUROVIA S.A.
55-040 Kobierzyce ul. Szwedzka 5
Wartość oferty 192.773,37 zł w tym VAT 36.047,05 zł ,
Termin płatności faktury - 30 dni
Przyznana punktacja : 70,30pkt

Oferta nr 2
DROGRÓD Szymon Tetla
43-229 Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a
Cena oferty 134.356,75 zł w tym podatek VAT w wysokości 25.123,74 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
Przyznana punktacja : 100,00 pkt

Oferta nr 3
PPHU WASP-BUD Jarosław Spandel
43-410 Kończyce Małe ul.Jagiellońska 25 a
Wartość oferty 167.553,58 zł w tym VAT 31.331,16 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
Przyznana punktacja :80,58 pkt

Oferta nr 4
FHU DIEGO S.C. Grzegorz Gorgol,Małgorzata Gorgol
43-243 Wisła Mała ul.Nad Jeziorem 54
Wartość oferty 168.535,03 zł w tym VAT 31.514,68 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
Przyznana punktacja :80,13 pkt

Oferta nr 5
Firma STRADA Maciej Ździebło
44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c
Wartość oferty 165.810,96 zł VAT 31.005,30 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
Przyznana punktacja :81,41pkt

Oferta nr 6.
PHU Technika Grzewcza i sanitarna Andrzej Duda
44-341 Gołkowice ul. Borowicka 46 a
Wartość oferty 142.214,62 zł w tym VAT 26.592,98 zł
Termin płatności faktury - 30 dni
Przyznana punktacja :94,59pkt


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta