PRZETARG NIEOGRANICZONY - IR.271.9.2015 (Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz...)
Dodane przez gci dnia Sierpień 12 2015 13:48:01
Dnia 12.08.2015r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2015r. pod nr 120341 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=120341&rok=2015-08-12 - OGŁOSZENIE (PDF)

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI ).

UWAGA
Informujemy, że w SIWZ pkt 9 "opis sposobu przygotowania ofert" - oznaczenie ofert - mylnie wpisano w opisie oferty godz. otwarcia.
Jest:
Oferta na: "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej" - Część nr …....... / podać nr części / - nie otwierać przed dniem 27.08.2015 r godz. 09:45
Powinno być:
Oferta na: „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej” - Część nr …....... / podać nr części / - nie otwierać przed dniem 27.08.2015 r godz. 10:00

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:


Rozszerzona zawartość newsa
Dnia 12.08.2015r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.08.2015r. pod nr 120341 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=120341&rok=2015-08-12 - OGŁOSZENIE (PDF)

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI ).

UWAGA
Informujemy, że w SIWZ pkt 9 "opis sposobu przygotowania ofert" - oznaczenie ofert - mylnie wpisano w opisie oferty godz. otwarcia.
Jest:
Oferta na: "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej" - Część nr …....... / podać nr części / - nie otwierać przed dniem 27.08.2015 r godz. 09:45
Powinno być:
Oferta na: „Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej” - Część nr …....... / podać nr części / - nie otwierać przed dniem 27.08.2015 r godz. 10:00

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

Wersja PDF
ogloszenie_o_zamowieniu_BZP_20150812.pdf (POBIERZ )


Wersja *.doc