Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami ...
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 20 2015 11:44:14

INFORMACJA

     W związku z przystąpieniem do opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r. Informuję, o możliwości zgłaszania do dnia 30 września 2015 r. propozycji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm .), które mogłyby być uwzględnione w w/w programie.

     Propozycje można przedstawiać pisemnie, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail: w.jendral@zebrzydowice.pl, ustnie do protokołu w UG Zebrzydowice - BOM (p. W. Jendral) w godz. pracy Urzędu.


Rozszerzona zawartość newsa

INFORMACJA

     W związku z przystąpieniem do opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r. Informuję, o możliwości zgłaszania do dnia 30 września 2015 r. propozycji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm .), które mogłyby być uwzględnione w w/w programie.

      Propozycje można przedstawiać pisemnie, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail: w.jendral@zebrzydowice.pl, ustnie do protokołu w UG Zebrzydowice - BOM (p. W. Jendral) w godz. pracy Urzędu.
 

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA