PRZETARG NIEOGRANICZONY - IR.271.9.2015 (Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 15 2015 11:21:28

Zebrzydowice, dnia  15.09.2015  r.

IR.271.9.2015

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej" wybrano ofertę firmy:

Część I - ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną:
 INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group II oddział Katowice
40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 - cena oferty 99.262,00 zł

Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  15.09.2015  r.

IR.271.9.2015

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej" wybrano ofertę firmy:

Część I - ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną:
 INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group II oddział Katowice
40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 - cena oferty 99.262,00 zł
Część II - ubezpieczenia komunikacyjne:
 CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
40-923 Katowice ul. Mickiewicza 29 - cena oferty 19.300,00 zł
Część III - ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej:
 CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
40-923 Katowice ul. Mickiewicza 29 - cena oferty 5.540,00 zł

Kryteria oceny ofert :
- cena - waga 90 %
- postanowienia dodatkowe / fakultatywne / - waga 10 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy

Oferta nr 1. CONCORDIA POLSKA TUW Oddz. Katowice
40-923 Katowice ul. Mickiewicza 29
Część I - nie złożono oferty
Część II - przyznana łączna punktacja - 90,00 pkt / 90,0 pkt + 0 pkt /
Część III - przyznana łączna punktacja - 100,00 pkt / 90,0 pkt + 10 pkt /  
Oferta nr 2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group II oddz. Katowice
40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29
Część I - przyznana łączna punktacja - 93,00 pkt / 83,0 pkt + 10,0 pkt /
Część II - nie złożono oferty
Część III - nie złożono oferty  
Oferta nr 3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
40-083 Katowice ul. Żabrska 10
Część I - przyznana łączna punktacja - 90,0 pkt / 90 pkt + 0 pkt /
Część II - nie złożono oferty
Część III - nie złożono oferty  

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA