IR- P 13/2015 (Zaparkuj w zielonym - elementy małej architektury ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 02 2015 11:34:08

Zebrzydowice, dnia  02.10.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 13/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Zaparkuj w zielonym - elementy małej architektury w Gminie Zebrzydowice - etap III


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 02.10.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 13/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Zaparkuj w zielonym - elementy małej architektury w Gminie Zebrzydowice - etap III

Zakres prac obejmuje:
  1. Wykonanie obiektów małej architektury:
  2. Utwardzenie powierzchni gruntu (o nawierzchni z kostki brukowej).
Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne w zakresie materiałów i technologii.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.21.31.42-0, 77.30.00.00-3, 45.23.32.60-9, 45.22.38.20-0

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji zadania - 05.12.2015 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - tel. 32/ 4755107, pokój nr 40

Termin składania ofert - do dnia 12.10.2015 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: