IR- P 15/2015 (Uruchomienie sezonowego lodowiska ...)
Dodane przez admin_ug dnia Październik 19 2015 13:43:23

Zebrzydowice, dnia 19.10.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 15/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Uruchomienie sezonowego lodowiska na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 19.10.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 15/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Uruchomienie sezonowego lodowiska na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55

Zakres prac obejmuje: montaż, bieżące serwisowanie i demontaż lodowiska wraz z jego wyposażeniem.
Uruchomienie instalacji, budowę lodu, serwisowanie i bieżącą eksploatacje wraz z materiałami oraz demontaż i uprzątnięcie terenu.
Zamówienie obejmuje wszelkie prace transportowe związane z obsługą podstawową a także obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku.

Wspólny słownik zamówień / CPV / - 92.70.00.00-8

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji zadania - 13.03.2016 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - tel. 32/ 4755107 , pokój nr 40

Termin składania ofert - do dnia 28.10.2015 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: