IR- P 08/2009 (Konserwacja oświetlenia ulicznego i jego utrzymanie ...)
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 23 2009 11:53:16

Zebrzydowice, dnia  23.11.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 08/2009

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja oświetlenia ulicznego i jego utrzymanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  50.23.21.00-1


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  23.11.2009 r.

IR- postępowanie o zamówienie 08/2009

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja oświetlenia ulicznego i jego utrzymanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  50.23.21.00-1

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych od terminu składania ofert.

Termin realizacji zadania - od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela  inspektor ds. dróg - Bronisław Piekar tel. 032 / 4755131

Termin składania ofert - do dnia  03.12.2009 r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 03.12.2009 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA