Informacja - tablice i urządzenia reklamowe
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 27 2015 08:09:26

Informacja

Pismem z dnia 18.09.2015 r. znak: WDU.6014.RÓŻNE.2015.JMAS.13401.15 w sprawie: pobierania opłaty rekamowej zgodnie z art. 17a i 17b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje mieszkańców i przedsiębiorców, którzy umieścili bez wymaganego prawem zezwolenia tablice i urządzenia reklamowe na terenie Gminy Zebrzydowice w pasie drogi wojewódzkiej nr 937 (ul. Słowackiego, Kochanowskiego, Jagiellońska) o konieczności natychmiastowego ich usunięcia.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA