IR- P 16/2015 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 30 2015 16:29:39

Zebrzydowice, dnia  30.11.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 16/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości kszacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 30.11.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 16/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości kszacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części. Ofertę można złożyć na całość lub dowolną część.

Część I.

 1. 5 komputerów z systemem operacyjnym
 2. 2 monitory 21,5"
 3. 3 monitory 27"
 4. 5 UPS-ów 650 V A
 5. 2 drukarki laserowe sieciowe
 6. Notebook 17,3"
 7. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A3
 8. Serwerowy system operacyjny

Część II.

 1. Szafa serwerowa 42U 800x1000
 2. Patch panele 24-portowe
 3. Przełącznik sieciowy zarządzalny 48 x 1Gb/s
 4. Kable sieciowe
 5. UPS RACK 3000 VA

Część III.

 1. Nośniki RDX
 2. Zewnętrzny napęd taśmowy LTO-5 z nośnikami danych i taśmą czyszczącą , karta HBA SAS

Część IV.

 1. Dysk sieciowy /NAS / z 6 dyskami 4 TB

Zamawiający jest jednostką administracji publicznej ( jednostka samorządu terytorialnego ) w związku z czym uprawniony jest do nabywania licencji typu GOVERNMENT.

Wymagania ogólne:

Okres gwarancji - zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Wspólny słownik zamówień / CPV / - 30.20.00.00-1, 32.42.50.00-8, 32.42.40.00-1, 30.23.72.00-1, 32.42.00.00-3, 32.42.10.00-0, 48.82.10.00-9, 32.58.20.00-6, 32.58.20.00-6, 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 30.23.00.00-0, 30.23.00.00-0, 30.23.13.00-0, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.21.30-4, 30.23.31.60-0, 30.23.31.90-9, 30.23.41.00-9, 30.23.47.00-5

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji zadania - 28.12.2015 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Informatyk UG Piotr Gęsior - tel. 32/ 4755150 , pokój nr 46

Termin składania ofert - do dnia 08.12.2015 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.


WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: