IR - przetarg 01/2009
Dodane przez gci dnia Styczeń 22 2009 12:11:54

Zebrzydowice, dnia 22.01.2009 r.

IR - przetarg 01/2009


 
Dotyczy :przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n. "Stworzenie osrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - I etap realizacji"

Informujemy, że w związku ze złożonymi zapytaniami w sprawie w/w przetargu zostaje przesunięty termin składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 03.02.2009 r. do godz. 09:45, natomiast termin otwarcia na dzień 03.02.2009 r. godz. 10:00.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA