IR- P 17/2015 (Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 07 2015 11:21:50

Zebrzydowice, dnia  07.12.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 17/2015

Dotyczy:postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Pełnienie funkcji gospodarza cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice w 2016 r. i 2017 r."

     W związku z założonym okresem planowanej umowy na lata 2016 - 2017 informujemy, że zapis umowy w § 6 pkt. 1 winien mieć następujące brzmienie:

1. Za czynności związane z wykonywaniem usługi gospodarza cmentarzy komunalnych Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy kwotę w wysokości ……………… brutto za 1 miesiąc stanowiącą 1/24 wartości umowy.