IR- P 18/2015 (Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 09 2015 14:23:06

Zebrzydowice 9.12.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 18/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice 9.12.2015 r.

IR- postępowanie o zamówienie 18/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice.

Zakres robót obejmuje wykonanie zadania polegające na konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice, tj. oświetlenia ulic, mostów, placów, parkingów, skwerów, parków, przejść będących ciągami dla pieszych, chodników. Ilość punktów świetlnych na dzień 07.12.2014 r wynosi 1.345 sztuk. Zmiana ilości do 5% punktów świetlnych w trakcie obowiązywania umowy nie będzie miała wpływu na koszt zadania.

Zasady prowadzenia konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego określone są w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Ulicznego / MP z 1987r. nr 29 poz. 230 /

CPV :  50.23.21.00-1
Wadium : 3.500 zł

Termin realizacji 1.01.2016-31.12.2016 r.

Termin związania z ofertą 30 dni

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - http://www.zebrzydowice.pl/ lub można ją pobrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. nr 40
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds. dróg mgr inż. Marian Botorek tel. 032 / 4755131

Termin składania ofert - do dnia 17.12.2015 r. do godz. 9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: