Przetarg IR.271.1.2016 (Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Luty 17 2016 12:40:12

Zebrzydowice, dnia 17.02.2016 r.

IR.271.1.2016

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych"

Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 17.02.2016 r.

IR.271.1.2016

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych"

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA