Nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 07 2016 13:08:25

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdruľení územní spolupráce Těąínského Slezska w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) przypomina, że 22 lutego br. został otwarty ciągły nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Program Interreg V-A Republika Czeska –Polska (OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz OP3 - Edukacja i kwalifikacje, a także w OP4 - Współpraca instytucji i społeczności).

Termin składania wniosków, które rozpatrzone zostaną na pierwszym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (lipiec br.), upływa z dniem 22 kwietnia br. do godz. 14.00.

Dodatkowe informacje wraz z dokumentami zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia (Euroregionu) pod adresami: www.interreg.olza.pl oraz www.euregio-teschinensis.org .

Jednocześnie informujemy, że organizujemy szkolenia przedstawiające główne założenia Programu, które odbędą się:


Rozszerzona zawartość newsa

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdruľení územní spolupráce Těąínského Slezska w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) przypomina, że 22 lutego br. został otwarty ciągły nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  Program Interreg V-A Republika Czeska –Polska (OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz OP3 - Edukacja i kwalifikacje, a także w OP4 - Współpraca instytucji i społeczności).

Termin składania wniosków, które rozpatrzone zostaną na pierwszym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (lipiec br.), upływa z dniem 22 kwietnia br. do godz. 14.00.

Dodatkowe informacje wraz z dokumentami zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia (Euroregionu) pod adresami: www.interreg.olza.pl oraz www.euregio-teschinensis.org .

Jednocześnie informujemy, że organizujemy szkolenia przedstawiające główne założenia Programu, które odbędą się:
- 11 marca br. w godz. 11.00 – 14.00 w Skoczowie (Teatr Elektryczny, sala kinowa, tematyka - partnerstwo projektowe i inspirujące projekty)
oraz
- 18 marca br. w godz. 11.00 – 14.00 w Cieszynie (Hotel Liburnia, sala konferencyjna, tematyka – informacje podstawowe o Programie, w tym m.in. Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu). 

Prosimy zainteresowanych szkoleniami o wypełnienie poniższej tabeli oraz o jej odesłanie na adres biuro@olza.pl najpóźniej do 9.03.2016r. (dla szkolenia w Skoczowie) i 16.03.2016r. (dla szkolenia w Cieszynie). Równocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji instytucjom i organizacjom z siedzibą w Państwa Gminie/ Mieście/ Powiecie, za co z góry dziękujemy.

Imię i nazwisko
(wszystkich uczestników za Gminę/ Miasto/ Organizację)
Gmina/ Miasto/ Organizacja
  
  
  
  

O dokładnym terminie i miejscu kolejnych spotkań będziemy informować na naszych stronach internetowych i profilu FB.

Ponadto informujemy, że z dniem 1 marca br. weszła w życie 1. wersja Podręcznika Beneficjenta dofinansowania, którą można pobrać ze strony internetowej Programu http://www.cz-pl.eu/beneficjent.podrecznik.beneficjenta.html.