Przetarg IR.271.2.2016 (Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Marzec 16 2016 10:00:05

Dnia 16.03.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Remont i adaptacja przyziemia przedszkola w Marklowicach Górnych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2016 r. pod nr 58754 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=58754&rok=2016-03-16 - OGŁOSZENIE (PDF).