IR- P 3/2016 (Budowa wiaty garażowej obok budynku komunalnego)
Dodane przez admin_ug3 dnia Marzec 31 2016 15:53:31

Zebrzydowice, dnia 31.03.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 3/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Budowa wiaty garażowej obok budynku komunalnego na działce nr 79/5 przy ul. Kochanowskiego 28 w Zebrzydowicach wraz z dojazdem z DW 937."


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 31.03.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 3/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Budowa wiaty garażowej obok budynku komunalnego na działce nr 79/5 przy ul. Kochanowskiego 28 w Zebrzydowicach wraz z dojazdem z DW 937."

Szczegółowy zakres prac określa dołączona dokumentacja.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45.26.00.00-7, 45.23.31.40-1

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy - 31.08.2016 r

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds. dróg mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36 i inspektor ds. komunalnych Kazimierz Herman - tel. 32 4755151, pokój nr 35.

Termin składania ofert do dnia 11.04.2016 r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 38.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: