IR- P 2/2016 (Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 07 2016 10:25:45

Zebrzydowice, dnia   07.04.2016  r.

IR– P 02/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy :

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Cena oferty –
Koszt naprawy 1 m2 nawierzchni masą asfaltową o grubości 4 cm – 50,92 zł brutto
Koszt wbudowania 1 tony masy remonterem ciśnieniowym – 2.221,27 zł brutto
Koszt 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi – 9,40 zł brutto

Kryterium oceny ofert :
cena – waga 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia   07.04.2016  r.

IR– P 02/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy :

 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35

Cena oferty –
Koszt naprawy 1 m2 nawierzchni masą asfaltową o grubości 4 cm – 50,92 zł brutto
Koszt wbudowania 1 tony masy remonterem ciśnieniowym – 2.221,27 zł brutto
Koszt 1 m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi – 9,40 zł brutto

Kryterium oceny ofert :
cena – waga 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

1. DROGRÓD Szymon Tetla
Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37a – Oferta odrzucona ze względu na brak odniesienia się w uzasadnieniu do cen przyjętych w ofercie.
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 35 – przyznana łączna punktacja - 91,13 pkt
3. Firma STRADA Maciej Zdziebło
Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c – przyznana łączna punktacja - 86,27 pkt
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA