Przetarg IR.271.6.2016 (Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Kończycach Małych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 13 2016 12:27:03

Dnia 13.04.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2016 r. pod nr 39223 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39223&rok=2016-04-13 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.


Rozszerzona zawartość newsa

Dnia 13.04.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2016 r. pod nr 39223 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39223&rok=2016-04-13 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: