Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Dodane przez admin_ug dnia Kwiecień 13 2016 12:48:23

Zebrzydowice, dnia 11.04.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do  komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 29 kwietnia 2016 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 11.04.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do  komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc - POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy w formacie odt - POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf - POBIERZ