Komunikat o zatruciach pszczół środkami ochrony roślin.
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 14 2016 11:39:26

KOMUNIKAT
ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

W związku z możliwymi zatruciami pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Rośli i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Cieszynie przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. , poz.547 ) należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:


Rozszerzona zawartość newsa

KOMUNIKAT
ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

W związku z możliwymi zatruciami pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Rośli i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Cieszynie przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. , poz.547 ) należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:

Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z etykietą- stosowania, albo niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania, podlega karze grzywny (art. 75 ust. 1, pkt 19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r. , poz. 547).

ROLNIKU !
w celu ograniczenia zatruć pszczół należy pamiętać o tym by przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej
1. nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować, tylko i wyłącznie w godzinach wieczornych i po ustaniu ich lotów.
2. eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach( w tym równie_ upraw z kwitnącymi chwastami w roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.
Opryskanie pszczół cieczą robocza powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zabite przez pszczoły strażniczki.
Ochrona roślin w sposób nie zagrażający pszczołom jest możliwa i wymaga wyłącznie dobrej woli rolników.
Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych.