Przetarg IR.271.4.2016 (Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach G.)
Dodane przez admin_ug3 dnia Kwiecień 20 2016 13:23:45

Zebrzydowice, dnia  20.04.2016 r.

IR.271.4.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Pozycja nr 89 przedmiaru - zakup i montaż daszku z poliwęglanu - przedmiar wskazuje 1 sztukę daszku a załącznik dokumentacji mówi o 3 daszkach innych niż w przedmiarze wymiarach.
Odp. Należy w pozycji 89 przedmiaru zmienić obmiar na 3 szt.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  20.04.2016 r.

IR.271.4.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Pozycja nr 89 przedmiaru - zakup i montaż daszku z poliwęglanu - przedmiar wskazuje 1 sztukę daszku a załącznik dokumentacji mówi o 3 daszkach innych niż w przedmiarze wymiarach.
Odp. Należy w pozycji 89 przedmiaru zmienić obmiar na 3 szt.

Pytanie 2.
Pozycja nr 56 przedmiaru - zakup parapetów z postformingu - przedmiar wskazuje 30,00 mb a załącznik dokumentacji wskazuje 13 mb.
Odp. Dokonać wyceny zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 3.
Pozycja nr 57 przedmiaru - osadzenie podokienników prefabrykowanych - przedmiar wskazuje 30,00 mb a załącznik wskazuje 16,00 mb, 13 m podokienników stalowych i 3 m podokienników aluminiowych.
Odp. Dokonać wyceny zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 4.
Załącznik do dokumentacji zawiera wycieraczki do obuwia, klapy dymowe oraz bariery ze stali nierdzewnej - elementy te nie są zawarte w przedmiarze.
Odp. Elementy te nie są objęte tym zamówieniem.

Pytanie 5.
Przedmiar zawiera wiele pozycji dotyczących wymiany parapetów wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wewnętrznej instalacji c.o., brakuje natomiast jakichkolwiek pozycji dotyczących naprawy ścian wewnątrz budynku?
Odp. Wycenić zgodnie z poniższym przedmiarem.

Lp.
Nr ST
Opis
Jedn. obm.
Ilość
Cena jedn.
Wartość
1STUzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów / do 1m2 w 1 miejscu /
m2
36
  
2STPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
m2
36
  
3STDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2
36
  
  Wartość kosztorysowa bez VAT    

Pytanie 6.
Prosimy o wyjaśnienie zakresu jaki obejmuje wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W projekcie znajdują się dwa zestawienia rys. 378/1/B-A08 oraz 365B-A08. Ilości z nich pokrywają się z przedmiarami oraz opisem dotyczącym materiału stolarki i odporności ppoż.
Odp. W pozycji 61 przedmiaru należy przyjąć i wycenić drzwi EI 60. Do wyceny stolarki należy przyjąć zestawienie wg rysunku 365B-A08

Pytanie 7.
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót ze wskazanymi podstawami wyceny KNR.
Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów robót z podstawami wyceny KNR.

Pytanie 8.
W związku z otrzymaną opinią ornitologiczną należy w kosztorysie ofertowym uwzględnić poniższą dodatkową pozycję:

Lp.
Nr ST
Opis
Jedn. obm.
Ilość
Cena jedn.
Wartość
1
Kalkulacja własna
Dostawa i montaż budek lęgowych
szt.
3
  

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA