Przetarg IR.271.5.2016 (Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 04 2016 13:53:54

Zebrzydowice, dnia  4.05.2016 r.

IR.271.5.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Pozycja 2.6.1 Proszę o określenie parametrów dotyczących elementów konstrukcyjnych więźby dachowej / drewno zwykłe czy klejone, jakiej klasy /. Jakie ma być zabezpieczenie ogniowe i wykończenie dla elementów widocznych? Brak rysunków szczegółowych dla łączenia konstrukcji. Obecne rozwiązanie nie uwzględnia przewietrzania połaci dachowej / brak kontrłat /. Czy istnieje możliwość wykonania zamiennej konstrukcji?


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  4.05.2016 r.

IR.271.5.2016

Dotyczy:przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem"

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Pozycja 2.6.1 Proszę o określenie parametrów dotyczących elementów konstrukcyjnych więźby dachowej / drewno zwykłe czy klejone, jakiej klasy /. Jakie ma być zabezpieczenie ogniowe i wykończenie dla elementów widocznych? Brak rysunków szczegółowych dla łączenia konstrukcji. Obecne rozwiązanie nie uwzględnia przewietrzania połaci dachowej / brak kontrłat /. Czy istnieje możliwość wykonania zamiennej konstrukcji?
Odp. Więźbę dachową należy zabezpieczyć ogniowo poprzez wykonanie powłoki preparatem np. FOBOS M-4 EI 30. Więźbę należy wykonać z drewna klejonego GL 30.
Dopuszcza się możliwość wykonania zmiennej konstrukcji pod warunkiem opracowania projektu przez osobę uprawnioną. Przewietrzanie połaci należy wykonać poprzez kominki / kontrłaty /. Należy zachować wygląd architektoniczny - ewentualne niewielkie zmiany uzgodnić z projektantem.

Pytanie 2
Pozycja 2.6.9 i 2.6.10. Brak pozycji uwzględniających montaż lejów spustowych, kolanek, denek i rur spustowych. Proszę dodać odpowiednie pozycje.
Odp. W rozdziale 2.6 kosztorysu punkty 2.6.9 i 2.6.10 zostały wycenione rynny, rury spustowe, uchwyty, złączki. W pozycji tej ująć akcesoria dodatkowe.

Pytanie 3
Pozycja 2.10.1 Proszę o określenie szerokości i koloru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
Odp. Parapety wewnętrzne szerokości około 30 cm - domierzyć przed zamawianiem. Kolor brązowy jak podbitka sufitu / więźby /.
Parapety zewnętrzne szerokości około 25 cm - domierzyć przed zamawianiem. Kolor piaskowy - jak elewacja.

Pytanie 4
Pozycja 2.11.7 Drzwi aluminiowe z szybą bezpieczną klasy P4 i EI30 - 2 szt. Brak powyższych drzwi w zestawieniu stolarki. Proszę o uzupełnienie.
Odp. Drzwi dodatkowe - 2 szt. / lewe 1 szt. prawe - 1 szt. /
Zachować wzór z zestawienia stolarki S1 / same drzwi bez ścianki /.

Pytanie 5
Pozycja 2.11.8 Schodołaz. Proszę o określenie parametrów urządzenia.
Odp. Parametry:
- umożliwienie przemieszczania się po schodach osobom na wózkach inwalidzkich z dużymi kołami i rączkami do pchania
- urządzenie sprawdza się przy schodach prostych i z kwadratowymi lub prostokątnymi spocznikami
- wykorzystanie wewnątrz i na zewnątrz budynku
- bezpieczeństwo i łatwość w użytkowaniu
- urządzenie posiadające wewnętrzną ładowarkę
- elektryczny wskaźnik nachylenia schodów
- estetyczny design
- udźwig ok. 130 kg
- wymiary zewnętrzne : ok. 1390 x 700 x 950 mm
- składany na 2 części
- waga - max. 50 kg
- prędkość jazdy w górę / dół : ok. 5 m/min - praca pod bezpiecznym napięciem : 12 V
- pojemność akumulatora : 24 Ah
- wymiary spocznika : ok. 970 x 1600 mm
- gwarancja 3 lata - łącznie z przeglądem

Pytanie 6
Pozycja 13.1 Brak okna w zestawieniu stolarki. Proszę o uzupełnienie i podanie parametrów / materiał, sposób otwierania, kolor, rodzaj szyby itp. /
Odp.

Pytanie 7
Pozycja 13.18 Brak drzwi w zestawieniu stolarki. Proszę podać parametry drzwi / materiał, prawe/lewe, kolor itp. / i uzupełnić zestawienie stolarki.
Odp. Wzór schodów z zestawienia stolarki drzwiowej
- 1 szt. - D2 / lewe /
- 1 szt. - D3 / lewe /
Drzwi dodatkowe. Wycenić zgodnie z pozycją przedmiaru.

Pytanie 8
Brak w kosztorysie pozycji dotyczących wyposażenia sali zabaw / suchy basen z piłeczkami, drabinki, regał wiszący /. Proszę o określenie parametrów poszczególnych elementów i dodanie odpowiednich pozycji.
Odp. Pozycja dotycząca drabinek znajduje się w załączonym zestawieniu wyposażenia. Suchego basenu oraz regału wiszącego nie należy wyceniać.

Pytanie 9
W zestawieniu stolarki występują okna PCV zwykłe i o odporności ogniowej EI30. Czy można zamienić je wszystkie na aluminiowe ze względu na trudności ze znalezieniem producenta stolarki ognioodpornej z PCV?
Odp. Wyrażamy zgodę na zamianę stolarki PCV na aluminiową o odporności ogniowej zgodnie z projektem. W pozycji przedmiaru należy dopisać wyceniony materiał / PCV lub aluminium /.

Pytanie 10
Rozbieżności między projektem / kosztorysem / specyfikacją nie pozwalają jednoznacznie określić rodzaju tynku. Proszę o określenie rodzaju tynku i jego ziarnistości.
Odp. Należy przyjąć tynk silikatowy, granulacja 1,5 mm.

Pytanie 11
W przedmiarach zostały powielone pozycje dotyczące dostawy i montażu nasad wentylacyjnych hybrydowych: pozycje 2.6.11 oraz 6.1. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. Pozycja 2.6.11 - dotyczy zakupu i montażu nasad hybrydowych. Pozycja 6.1 - dotyczy podłączenia elektrycznego nasad hybrydowych.

Pytanie 12
Pozycja 2.23.2 dotycząca rusztowania nie posiada jednostki oraz ilości. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Powyższa pozycja jest kalkulacją własną. W jednostce należy wpisać kpl. a w cenie należy uwzględnić wykorzystanie rusztowań w pozycjach zgodnych z opisem.                                

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA