Przetarg IR.271.4.2016 (Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych)
Dodane przez admin_ug dnia Maj 05 2016 11:03:13

Dnia 05.05.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2016 r. pod nr 111342 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=111342&rok=2016-05-05 - OGŁOSZENIE (PDF).