Przetarg IR.271.5.2016 (Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 25 2016 10:02:51

Dnia 25.05.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2016 r. pod nr 133480 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=133480&rok=2016-05-25 - OGŁOSZENIE (PDF).