Przetarg IR.271.6.2016 (Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Kończycach Małych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 27 2016 08:40:31

Dnia 27.05.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2016 r. pod nr 135596 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=135596&rok=2016-05-27 - OGŁOSZENIE (PDF).