Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Dodane przez admin_ug3 dnia Maj 30 2016 14:44:14

Zebrzydowice, dnia 30.05.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 15 czerwca 2016 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 30.05.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 15 czerwca 2016 r.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc - POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy w formacie odt - POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf - POBIERZ